Moderne arkitekttegnede sommerhuse

FØRSTE MØDE


På første møde gennemgår vi dine behov og ønsker til huset. 

Ud fra dette laver vi et uforpligtende tilbud.

Vi drøfter grundigt jeres muligheder med en arkitekt.

HUSET BYGGES


Når vi har modtaget myndighedsgodkendelsen fra kommunen sættes byggeriet af huset igang på fabrikken i Jylland. Produktionenstiden er

ca. 3 måneder.

HUSET ANKOMMER


Huset ankommer på en lastbil og afsættes med en kran på det etablerede fundament på den ønskede placering

på grunden.

HUSET AFLEVERES


Når huset er klart til indflytning gennemgår vi det sammen for evt. fejl og mangler. Som efterfølgende udbedres

hurtigst muligt.

MYNDIGHEDS-

GODKENDELSE


Når I har besluttet jer for den endelig husløsning, er det tid til at søge om byggetilladelse. Behandlingstiden kan variere fra kommune til kommune.

FUNDAMENT ETABLERES PÅ GRUNDEN


Husets fundament etableres på grunden på den ønskede placering. Der er flere typer af fundamenter at

vælge imellem


HUSET MONTERES


Huset monteres og vand, el samt kloak tilsluttes. I kan anvende egne håndværkere til denne del, eller benytte vores mod separat betaling.

TILLYKKE I FLYTTER

IND!


Drømmen bliver til virkelighed. Og mange fantastiske stunder venter jer forud i de nye omgivelser.

BYGGEPROCESSEN

Typiske spørgsmålHUSET


Q: Lever et modulhus fra MÖKKI op til bygningsreglementet?


A: Ja det gør det. Husene er godkendt til henholdsvis fritids- og helråsbeboelse.


Q: Hvordan får man tilladelse til at opføre et modulhus på en sommerhusgrund, helårsgrund, kolnihave eller andet sted?


A: Man ansøger den byggetekniske forvaltning i den kommune som grunden er beliggende i. Vi hjæler gerne med ansøgningsprocessen. Byggesagsbehandling kan variere fra kommune til kommune. Regn med 1-4 måneder.


Q: Hvor produceres modulhusene?


A: Mökkis huse bygges modsat mange andre modulhuse, der er tilgængelige på det danske marked, på en fabrik i Jylland. 


Dels sikre vi med en dansk produktion at de standarder, der bygges efter lever op til dansk lovgivning inden for området. Der er specielle forhold der gør sig gældende for det danske bygningsreglement - og som er anderledes i andre EU lande. Derfor giver det mening at husene bygges på dansk fabrik under dansk specialiseret fagekspertise.


Yderligere sikre vi også at materialerne husene opføres i også lever op til danske standarder og kvalitet. Det er vigtigtfor os at sælge et produkt, der kvalitetsmæssigt lever op til Dansk Standard for området.


Sidst men ikke mindst er det vigtigt for os at producere lokalt for at mindske afstanden huset skal transporteres fra produktion til kunde - dette er et miljømæssigt hensyn som giver meget mening.


Q: Hvilken type fundament skal jeg vælge til mit modulhus?


A: Der er flere gode løsninger i forhold til at lave fundament til dit modulhus. Begge løsninger kræver geoteknisk undersøgelse af grunden. Prisen på et fundament variere derfor fra grund til grund - grundet fundamenternes varierende dybde.


1) Skruefundament: Til husene kan der etableres skruefundament - vi sørger for at dette bliver etableret.


2) Støbtfundament: Huset kan også stilles på et klassisk støbt fundament. Dette vil dog være en dyere løsningen end skruefundament. Denne løsning kræver også en geoteknisk undersøgelse.


Q: Er det nemt at tilslutte el, vand og kloark til modulhuset - og hvilke udgifter skal jeg påregne i den forbindelse?


A: Det er nemt at tilslutte diverse forsyninger til huset. Det kræver en håndværkers arbejder i en dags tid, alt efter hvordan installationerne i forvejen er på din grund. Vi står for denne ydelse. 


Q: Kan jeg selv instalere køkken efter eget valg i modulhusene?


A: Ja det kan du i princippet godt - kontakt os for at hør om de forskellige muligheder for selv at præge dit hus efter egne ønsker.


Q: Hvordan beslutter jeg mig for hvilken model og udgave der passe til mine behov og ønsker?


A: Det er vigtigt for os at du får det hus du ønsker dig. Derfor synes vi det er vigtigt at du kontakter so for yderligere rådgivning og vejledning i forhold til at få opfyldt netop dine ønsker og behov til en bolig.


Q: Hvor lang tid går der fra jeg har bestilt mit modulhus til det bliver leveret?


A: Den typiske produktionstid er 3-4 måneder alt efter, hvor mange huse der er i køen foran din bestilling.MILJØ


Q: Hvad betyder det at Mökki altid har miljøet i fokus?


A: Vi mener at vores klode er maks belastet miljømæssigt og vi er som firma, der bygger huse også nødt til at tage ansvar for at udviklingen vendes. Vi skal ikke bruge flere ressourcer end dem vi har til rådighed. 


Konkret betyder det, i forbindelse med byggeri, at vi skal vælge materialer med omhu. Vi skal tænke mindre - hvad kan vi nøjes med. Vi skal tænke, hvad kan genanvendes, når huset ikke længere skal benyttes til det bestemte formål. Og slutteligt skal vi tænke i at husene bygges i materialer, der er forsvarlige over for omgivelsene. Mökki holder sig opdateret inden for udviklingen af byggematerialer i forhold til hele tiden at følge med denne og anvende dem, der bedst muligt skåner vores miljø. 


TRANSPORT


Q: Hvordan transporteres modulhuset fra fabrikken til kunden?


A: Huset transporteres på en lastbil, eller med skib til nærmeste havn. Det løftes af lastbilen på leveringsadressen med en kran. Se vores video om dette her


Q: Hvad er transportomkostningerne af et modulhus?


A: Prisen på transport er inklusiv i husets pris - der er dermed ikke en ekstra udgift forbundet med dette, med mindre man skal have hust fragtet til en dansk ø, eller til udlandet. Denne ekstra pris fastsættes på dagsbasis efter gældende markedspris. 


Q: Hvad koster det at leje en kran til at flytte huset?


A: Prisen på at kran er inklusiv i husets pris. Spørgsmål vi ikke har besvaret og som du ønsker hjælp til at få belyst?Book gratis rådgivningsmøde